Sverigedemokraterna i Storfors

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Storfors

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Print

Kristoffer Malmström

Tel:070-8153049

 • Val 2018

  Av anina.laroma den 10 mars, 2018
  0

  STORFORS – BRUKET OCH FRAMTIDEN

  För att kunna erbjuda de kommunvisioner vi har måste politiken frigöra ekonomiska förutsättningar de kommande åren. Aktuella avtal med Migrationsverket måste reduceras till att bara omfatta det lagen föreskriver och inga nya avtal får upprättas om Munkfors skall klara av den framtida välfärden och kommunservicen för sina invånare.

  När det gäller kostnader för anhöriga och återföreningen, ersätts bara vissa delar av de faktiska kostnaderna. Storfors kommun kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt.

  Vår målsättning är att en ansvarsfull ekonomisk politik, med en budget i balans, kan skapa dessa förutsättningar. Vi vill tillsammans med invånarna i Storfors förverkliga den kvalitetskommun alla vill ha. Vi känner ett stort ansvar över denna utmaning.

   

  En trygg skola med kunskapsfokus

  En skola på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna

  Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden

  Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder

   

  Vi ger de äldre en värdig ålderdom

  Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation – som ett alternativ för de som inte vill eller orkar bo kvar hemma, men som är för pigga för ett gruppboende

  Varm vällagad näringsrik mat skall serveras och levereras av hemtjänsten.

   

  Ungdomen är Storfors framtid – vi ger dem möjligheten att utvecklas

  Ungdomar skall både ha möjlighet till praktik för att kunna utvecklas och förverkliga sin framtid

  Vi värnar ett rikt fritids- och kulturutbud för de yngre generationerna

  Barns trygghet är viktig även till och från skolan

  Det är extra viktigt med upplysta gång- och cykelvägar där barn går eller cyklar till och från skolan och fritidsaktiviteter.

   

  Vår framtidsvision är ett Storfors med 5000 invånare

  Vi vill ta vara på närheten till Filipstad, Kristinehamn och Karlskoga med bättre kommunikationer och ökad besöksnäring i Storfors

  Storfors kommun bör aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsväsende.

  Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar.

 • Runar Filper omvald som ordförande för 15:e året i rad

  Av anina.laroma den 19 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Värmlands län höll lördagen den 18 mars distriktsårsmöte i Karlstad.

  Runar Filper valdes till ordförande för 15:e årsmötet i rad, alltsedan Sverigedemokraterna Värmlands län bildades 2002. Ljubica Jasic Modin, gruppledare i Karlstad valdes till vice ordförande och Jonas Chongera från Forshaga valdes till andre vice ordförande.

 • Distriktsårsmöte 2016

  Av anina.laroma den 19 mars, 2016
  0

  Lördag den 19 mars 2016 hölls årsmöte för Sverigedemokraterna Värmlands län.  Riksdagsmannen tillika EU-nämndens ledamot Pavel Gamov från Uppland, var inbjuden som mötesordförande och Frida Hagström från Arvika valdes till mötessekreterare.

  IMG_6983 IMG_7071 IMG_7081 IMG_7101

  Efter mötet åt alla mötesdeltagare kvällsmiddag tillsammans.

  IMG_7103

  Bild ovan: Distriktsordförande Runar Filper fotograferar konstituerande styrelsemöte.

  Från vänster i bild: suppleant, Magnus Hedström, andre vice ordförande Billy Johansson, ledamot Paul Brännlund, kassör Lisbet Jarnbro, suppleant Kristoffer Malmström, ledamot Stefan Nilsson, ledamot Jonas Chongera, vice ordförande Anders Ahl, sekreterare Frida Hagström

 • Kandidat 2018

  Av anina.laroma den 4 oktober, 2015
  0

  Med anledning av att Sverigedemokraterna nu ligger mellan 20-25 procent i opinionsundersökningarna är det hög tid att redan nu inventera intresset för kandidatur till valsedlarna inför valet 2018. Vi ”riskerar” både tomma stolar och ordförandeposter i olika nämnder och styrelser om framgångarna fortsätter så här i opinionen. Vi kan komma att bli en riktig maktfaktor och behöver både vanligt folk och bred kunskap och spetskompetens.

  Vid intresse av att kandidera i valet 2018, mejla varmland@sd.se, skriv ”KANDIDAT” i ämnesraden, så kontaktar vi dig och informerar om vårt tidiga initiativ med inventering av kandidater. Det blir spännande att se hur många som redan nu ämnar kandidera i respektive kommun.

  Vänlig hälsning Runar Filper, ordförande Sverigedemokraterna Värmlands län

  Kontakt: 072-5383497

   

 • Mattias Karlsson drog fullt hus i Karlstad

  Av anina.laroma den 23 september, 2015
  0

  mattias.karlsson

  Riksdagens gruppledare Mattias Karlsson gästade Karlstad 29 september och drog fullt hus, närmare bestämt 154 besökare.

  Kvällen inleddes med ett trivsamt kaffe- och smörgåsumgänge de tillresta besökarna emellan, innan ett bildspel om verksamheten under året drog igång kvällens medlemsmöte. Runar Filper inledde sedan med att välkomna besökarna med en kortare historik samt presentation av kvällens huvudperson, riksdagens gruppledare Mattias Karlsson.

  Mattias talade om sina erfarenheter från tiden som tillfällig ersättare för Jimmie Åkesson och gav sin syn på den politiska utvecklingen i landet och framtiden för Sverigedemokraterna som parti.

  Många frågor & svar ventilerades och gavs efter anförandet och Mattias avtackades med presenter av värmländsk prägel.

  Kvällen avslutades med en version av nationalsången i ljud och bild.